Ruština pro děti ve věku 6 – 10 let

Zkratka: RU 08 + RU 08/1

Název kurzu:  Ruština pro děti ve věku 6-10 let – týdenní/dvoutýdenní kurz

Obsah kurzu: Kurz je určen pro děti ruských krajanů (pro děti z rusky mluvících rodin), které mají zájem prohloubit své znalosti ruštiny jako mateřského jazyka (gramatika, písmo, čtení, ruská kultura a literatura). Je veden komunikativní, přímou formou výuky. Osvojení slovní zásoby na základě dialogů, her, poslechu. Aktivní zapojení multimediálních prvků do výuky. Mluvnické zásady podávány na základě konverzačních témat formou překladů a opakování. Individuální přístup ke každému žákovi s respektováním věku a úrovně znalosti jazyka.
Zábavně vzdělávací program v rámci odpoledního bloku – hry, tvoření, sportovní činnosti.

Cíl kurzu: Hlavním cílem tohoto kurzu je přispívat ke zlepšování úrovně znalosti ruštiny jako mateřského jazyka mezi dětmi z rusky mluvících rodin a rozvíjet jejich jazykové a komunikativní dovednosti v rodném jazyce.

 

Minimální vstupní úroveň:

Poznámka:

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci, rodilí mluvčí, pedagogický dozor

Počet vyučovacích hodin: 40 hodin výuky, 20 volnočasových aktivit/ 2 týdny, 20 hodin výuky, 10 volnočasových aktivit/ 1 týden

Termín výuky: 11.7.-15.7. 2022, 18.7.-22.7.2022

Čas výuky: 9:00-15:30, ranní družina od 7:30 do 9:00 (dozor a program je zajištěný)

Učební materiály:

Gramatika:

Témata: 

Cena: 5.490 Kč – 2 týdny, 3.390 Kč – 1 týden