Španělština pro děti 12-15 let

Zkratka: SP 011

Název kurzu: Španělština pro děti 12-15 let – týdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu:

V hodinách se naučíme mluvit španělsky, zpívat španělské písně a tančit španělské tance. Zahrajeme si nejrůznější španělské hry a ukážeme si, jak správně vyslovovat jazykolamy. Zároveň se také naučíme, jak správně připravit tradiční hispánské pokrmy: mexické guacamole, ovocný salát nebo typickou španělskou studenou polévku gazpacho. To vše za přítomnosti českého a rodilého mluvčího s dlouholetými zkušenostmi.

Těšíme se na vás! Adios!

 

Cíl kurzu

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí začít učit španělsky. Během týdenního kurzu studenti se naučí používat základní fráze, slovíčka a gramatické jevy nezbytné pro komunikaci v jednoduchých situacích týkající se každodenního života.. Po dokončení kurzu budou studenti schopni porozumět jednoduchým větám v přítomném čase.

 

Minimální vstupní úroveň:

Poznámka: Kurz bude otevřen pouze v případě přihlášení minimálně 10 účastníků.

Lektor: čeští učitelé, rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 11.7. – 15.7. 2022

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály:

Clave de sol 1 – Mónica Caso. EnClave-ELE. 2006

Compañeros 1 – Ignacio Roderos Díez. SGEL.2008

Diverso – Encina Alonso. SGEL. 2015

Chicos y chicas 1 – Ma. Ángeles Palomino. Edelsa. 2012

La Pandilla 1 – Ma. L. Hortelano. Edelsa. 2004

Los trotamundos 1– F. Marin Arresa. Edelsa. 2000

Uno, dos, tres… !ya!. 1 – María de los Ángeles Palomino. EnClave-ELE. 2005

Uso de la gramática española elemental – Junior. Ramón Palencia. Edelsa. 2001

Gramatika:

 • Osobní zájmena. Rod a číslo podstatného jména. Člen určitý a neurčitý.
 • Přítomný čas. Zvratná slovesa. Slovesa: ser – estar – haber.
 • Tázací výrazy. Přivlastňovací zájmena. Předložky a příslovce.
 • Sloveso „Gustar + también / tampoco“.
 • Zájmena přímého a nepřímého předmětu.
 • Osobní údaje, barvy, čísla, profese, národnosti, dny v týdnu a části dne, měsíce, škola, obchody, každodenní činnosti, rodina, dům, doprava, oblečení, jídlo.

Témata:

 • Zdravit a rozloučit se formálně a neformálně.
 • Přestavit se, popisovat vzhled a charakter osoby, oblečení, práce.
 • Mluvit o existenci a umístění věcí
 • Mluvit o každodenní rutině.
 • Vyjadřovat preference
 • Vyjádřit city a pocity

 

Cena pro studenta: 3.890 Kč