DĚTSKÝ KURZ RUŠTINY PRO CIZINCE

Milí účastníci letní jazykové školy, vážení rodiče,

jsme rádi, že jste si zvolili jako součást prázdninového programu zdokonalení se v ruštině prostřednictvím jazykových kurzů, které pořádá Západočeská univerzita.

Budeme se snažit o předání nejen nových jazykových znalostí a dovedností, ale i o zprostředkování příjemných zážitků.

Zde jsou důležité informace k dětskému kurzu:

 

TERMÍN KONÁNÍ

Dětský kurz ruštiny bude probíhat od  17. do 28. července 2017 ve dnech pondělí až pátek od 8:30 do 15 hodin.

 

ZAHÁJENÍ

Oficiální zahájení kurzu se uskuteční 17. července 2017 v 8:00 v kampusu Západočeské univerzity, Univerzitní 22, Plzeň – Bory. Rodiče během zahájení předají

podepsané potvrzení o samostatném odchodu dítěte po skončení společného programu, které bude zaslané na e-mail během června. Dozor bude zajištěný denně do

15:00 hod.

 

UKONČENÍ, ZÁVĚREČNÉ ROZLOUČENÍ

V pátek  28. 7. proběhne od 13 hodin předání certifikátů a závěrečné rozloučení, na které jsou zváni i rodiče.

 

ROZŘAZOVACÍ TEST

Účastníci dětských kurzů nemusí vyplňovat rozřazovací test.

 

VÝUKA, PROGRAM KURZU

Výuka bude probíhat netradičními formami a bude zaměřena hlavně na rozvoj jazykových dovedností prostřednictvím integrované tématické výuky. Předběžný

program kurzu bude zveřejněný během května.

 

UBYTOVÁNÍ 

Dětským účastníkům nabízíme ubytování na VŠ koleji Máchova 20, Plzeň. Podmínkou je zároveň také ubytování zákonného zástupce dítěte.

 

ČASOVÁ JÍZDENKA MHD

Ti, kteří el. příhlášce objednali na dobu trvání dětského kurzu pro své dítě kupón na MHD, zaplatí zároveň s platbou účastnického poplatku 167 Kč a kupon si

převezmou při zahájení dětského kurzu. Objednávka kuponu MHD je závazná a lze ji provést pouze současně s odesláním elektronické přihlášky, platba je nevratná.

Pokud Vaše dítě nemá na své plzeňské kartě na červenec předplatné nebo hotovost a nebude mít ani tento kupon, musí mít u sebe alespoň dvě jízdenky na MHD,

protože odpolední program bude v některých dnech mimo areál ZČU.

 

STRAVOVÁNÍ

Obědy budou vydávány dětem v univerzitní menze, kam po skončení vyučování odejdou se svými učiteli. Cena poloviční porce hlavního jídla se bude pohybovat

mezi 40 a 50 Kč. Ve třídách budou mít po dobu vyučování k dispozici pitnou vodu.

 

Těšíme se na společně strávené prázdninové týdny!

 

DENNÍ ROZVRH

08:30 – 12:00 tématicky zaměřená výuka pod vedením českého učitele (přestávky dle potřeb dětí)
12:00 – 12:45 oběd
12:45 – 15:00 zábavně vzdělávací program – integruje výtvarné, hudební, sportovní a poznávací aktivity