Název: Francouzština – mírně pokročilí (A2) – týdenní intenzivní kurz (FR02)

Zkratka: FR 02

Název: Francouzština – mírně pokročilí (A2) – týdenní intenzivní kurz

Obsah:

Kurz je určen mírně pokročilým studentům se vstupní úrovní A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Z gramatických jevů je věnována pozornost především srovnání významu a použití základních minulých a budoucích časů, zájmenným předmětům a konjunktivu. Okruhy slovní zásoby a probíraných témat přirozeně vycházejí z probíraných gramatických jevů a jsou zaměřeny na situace běžného života.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je připravit studenty na dosažení úrovně B1- dle SERR. Absolvent kurzu pohotověji reaguje v běžných situacích každodenního života, na odpovídající úrovni se dokáže vyjádřit k běžným, ale již složitějším otázkám, umí vyjádřit svůj názor, lépe rozumí vyprávěným příběhům, lépe se orientuje v tisku.

Minimální vstupní úroveň: A2

Lektor: český lektor/rodilý mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín kurzu: 22.-26. 7. 2024

Čas výuky: 8:30-15:00

Učební materiály:

  • Grégoire, M., Thievenaz, O. : Grammaire progressive du français – niveau intermédiaire. CLE International. 2013.
  • Miquel, C., Goliot-Lété, A. : Vocabulaire progressif du français – niveau intermédiaire. CLE International. 2011.
  • autentické materiály (nahrávky, texty, obrazový materiál) dodávané vyučujícími.

Gramatika:

Gramatika bude pokrývat např. rozdíly v použití základních minulých časů (passé composé, imparfait a plus-que-parfait), různé způsoby vyjádření budoucnosti, předmět přímý a nepřímý, tvoření, význam a použití konjunktivu (le subjonctif).

Témata:

Běžné životní situace, práce, škola a volný čas ve Francii ve srovnání s životem u nás, vyprávění událostí, které proběhly, projekty a plány do budoucnosti.

Cena: 4390 Kč

Cena pro studenta: 3890 Kč