Název kurzu: Angličtina – Komparativní právní studie (výkon spravedlnosti) – týdenní kurz (EN12)

Zkratka: EN08

Název kurzu: Angličtina – Komparativní právní studie (výkon spravedlnosti) – týdenní kurz Comparative Legal Studies (Enforcement of Justice)

 

Obsah kurzu:

Výuka kurzu Komparativní právní studie – Comparative Legal Studies je cíleně věnována a obsahově zaměřena na uvedení studentů do zvláštností svébytných právních systémů České republiky, Velké Británie, USA, Izraele, Itálie, Španělska a Německa. Tato právní prostředí jsou vysoce originální a současně pro studenty právních oborů na evropských (kontinentálních) univerzitách velice inspirativní a poučná.

Cíl kurzu:

Komparace právních odvětví vybraných zemí a jejich porovnání s českým právem. Celkovým výkladem v anglickém jazyce dojde ke zdokonalení terminologie a konverzace v právních oborech.

 

Minimální vstupní úroveň:

komunikační úroveň angličtiny slovem i písmem – středně pokročilý

Poznámka:    XXX

Lektor:           Doc. JUDr.Monika Forejtová, Ph.D.

Dr. Charles Hall, dr. h. c.

Počet vyučovacích hodin:    40

Termín výuky:                      bude upřesněno

Čas výuky:                            8:30 – 16:30

Učební materiály:

Při výuce se používá audiovizuální technika. Velkým přínosem je osobní přítomnost zahraničních lektorů (rodilých mluvčích), kteří se podílejí na výuce.Učitelé kurzu připraví k jednotlivým tématům výběr vhodných studijních (xero) materiálů.

Gramatika:    XXX

Témata:         Program je sestaven z 5ti bloků, takto:

  1. Právní systémy vybraných států
  2. Jurisdikční orgány vybraných států
  3. Občanskoprávní řízení
  4. Trestní právo a tresty
  5. Mezinárodní právo a právní systém Evropské unie

program kurzu 2019 zde: SS LE Program 2019

Cena:  3.990 Kč