Název kurzu: Angličtina – Kurz angličtiny pro studenty s vývojovou poruchou učení (A2-B1) – týdenní kurz (EN17)

Zkratka: EN 017

Název kurzu: Angličtina – Kurz angličtiny pro studenty s vývojovou poruchou učení (A2-B1) – týdenní kurz

Obsah kurzu:

Kurz nabízí 28 hodin výuky rozdělených na praktický nácvik strategií v jednotlivých jazykových dovednostech s českým specialistou na angličtinu pro dyslektiky (18 hod.) a odpolední konverzaci s rodilým mluvčím (8 hod.). Umožňuje účastníkům sebevědoměji komunikovat v angličtině pro soukromé, studijní či pracovní účely. Vstupní věková hranice je min. 17 let.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je připravit studenty na dosažení úrovně B1+ dle SERR. V kurzu budou s ohledem na vstupní jazykovou úroveň studentů zopakovány a následně cíleně prohlubovány znalosti týkající se vybraných gramatických jevů nezbytných pro komunikaci na odpovídající úrovni. Absolvent kurzu vykazuje vyšší úroveň jazykových strategií a dovedností zejména v oblasti poslechu s porozuměním, v psaní a porozumění čtenému, lépe se orientuje v angličtině jakožto jazykovém systému, dokáže konverzovat na odpovídající úrovni i o složitějších tématech, dokáže detailněji popsat své zážitky z minulosti včetně správného zasazení do časového kontextu i vyjádřit své plány do budoucna včetně určení míry pravděpodobnosti jejich uskutečnění.

 

Minimální vstupní úroveň: A2

Poznámka: Kurz bude otevřen pouze v případě přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Lektor: český vyučující, specializovaný na výuku angličtiny pro dyslektiky a rodilý mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 28

Termín výuky: 11. 7. – 15. 7. 2022

Čas výuky: 9:00h – 15:30h

Učební materiály:

Výběr odpovídajících učebních textů a materiálů

Tims, Nicholas; Redston, Chris; Cunningham, Gillie, Face2face: pre-intermediate: student´s book. Cambridge : Cambridge University Press 2005.

Tims, Nicholas; Redston, Chris; Cunningham, Gillie, Face2face: pre-intermediate: workbook, Cambridge : Cambridge University Press 2005.

Gramatika:

Gramatika bude pokrývat např. srovnání významu a použití přítomných, minulých a budoucích časů, vyjádření podmínky, příčiny a následku.

Témata:

Běžné životní situace, populárně naučná témata odvíjející se od aktuálních individuálních potřeb. Práce s učebnicemi a různými autentickými materiály (nahrávky, texty, obrazový materiál).

          

Cena: 2.990 Kč