Název kurzu: Angličtina – mírně až středně pokročilí (A2-B1) – týdenní intenzivní kurz (EN05)

Zkratka: EN 05

Název kurzu:  Angličtina – mírně až středně pokročilí (A2-B1) – týdenní intenzivní kurz

 Obsah kurzu: Tento jazykový kurz anglického jazyka je uzpůsobený potřebám lidí, kteří nemají možnost účastnit se celých třech týdnů výuky jazyka po dobu konání MLJŠ. Je proto nabízen pouze po dobu jednoho týdne.

Na úrovni odpovídající A2-B1si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Výuka bude probíhat denně formou intenzivního kurzu od pondělí do pátku, pondělí – čtvrtek 7 hodin, v pátek 5 hodin, tj. celkem 33 hodin v 1 výukovém týdnu.

Cíl kurzu: Jazykový kurz bude upevňovat a rozvíjet jazykové prostředky a kompetence účastníků na úrovni A2-B1. Účastníci si osvojí slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života, gramatické prostředky na dané úrovni. Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (např.informace o rodině, a zaměstnání/studiu, koníčcích). Dokáží komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí. Umí používat fráze při cestování, umí způsobem vyjádřit postoje, názory. Kurz je intenzivní, ale krátkodobý, slouží k upevnění úrovně A2-B1

 

Minimální vstupní úroveň: A2

Poznámka: věk účastníků od 18 let

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 11.7.-15.7. 2022

Čas výuky: 9:00-15:30

Učební materiály:

Gramatika: odpovídající úrovni A2-B1

Témata: odpovídající úrovni A2-B1

Cena: 4.390 Kč

Cena pro studenta: 3.890 Kč