Název kurzu: Angličtina – mírně až středně pokročilí (A2) – týdenní intenzivní kurz (EN01)

Zkratka: EN 01

Název kurzu:  Angličtina – mírně pokročilí (A2) – týdenní intenzivní kurz

 Obsah kurzu: Na úrovni odpovídající A2 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Výuka bude probíhat denně formou intenzivního kurzu od pondělí do pátku, pondělí – čtvrtek 7 hodin, v pátek 5 hodin, tj. celkem 33 hodin v 1 výukovém týdnu.

Cíl kurzu: Jazykový kurz bude upevňovat a rozvíjet jazykové prostředky a kompetence účastníků na úrovni A2. Účastníci si osvojí slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života, gramatické prostředky na dané úrovni. Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (např.informace o rodině, a zaměstnání/studiu, koníčcích). Dokáží komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí. Umí používat fráze při cestování, umí způsobem vyjádřit postoje, názory. Kurz slouží k upevnění úrovně A2.

 

Minimální vstupní úroveň: A2

Poznámka: věk účastníků od 18 let

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky:8.7.-12.7., 15.7.-19.7., 22.-26.7.2024

Čas výuky: 9:00-15:30

 

Cena: 4390 Kč

Cena pro studenta: 3890 Kč