Název kurzu: Angličtina – vyšší středně pokročilí (B2) – odpolední týdenní kurz (EN09)

Zkratka: EN 09

Název kurzu:  Angličtina – vyšší středně pokročilí (B2) – odpolední týdenní kurz

Obsah kurzu: Na úrovni odpovídající B1 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Účastník bude mít příležitost aktivního rozvoje komunikačních dovedností prostřednictvím výuky zaměřené na mluvení a poslech.

Cíl kurzu: Jazykový kurz bude upevňovat a rozvíjet jazykové prostředky a kompetence účastníků na úrovni B2. Účastníci si osvojí slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života, gramatické prostředky na dané úrovni. Budou rozumět hlavním myšlenkám autentických textů s konkrétními i abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Účastníci budou schopni diskutovat o složitějších tématech, řešit problémy v obtížnějších situacích při cestování nebo při pracovních záležitostech. Dokáží se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách.

 

Minimální vstupní úroveň: B2

Poznámka:

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 15

Termín výuky: 15.7.-19.7. 2019

Čas výuky: 16:00-18:25

Učební materiály:

Gramatika: odpovídající úrovni B1

Témata: odpovídající úrovni B1

Cena: 1.790 Kč