Název kurzu: Angličtina – pokročilí (C1) – třítýdenní intenzivní kurz (EN08)

Zkratka: EN 08

Název kurzu:  Angličtina – pokročilí (1) – třítýdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu: 

Kurz je zaměřený na komplexní rozvoj jazykových dovedností na úrovni C1. V prvním ranním bloku se výuka zaměřuje na obtížnější gramatické struktury, v druhém bloku studenti zdokonalují své jazykové dovednosti jako je poslech nebo porozumění textu a v odpoledním bloku konverzují o složitějších a komplexnějších tématech. Na výuce v kurzu C1 se podílejí větší částí rodilí mluvčí.

Cíl kurzu:

Po dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět širokému spektru náročných textů, vést plynulou a ucelenou konverzaci aniž by museli hledat výrazy. Jsou schopni přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích. Kurz je intenzivní, ale krátkodobý, slouží k upevnění úrovně B2.

Minimální vstupní úroveň: C1

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 99

Termín výuky: 11.7.-29.7.2022

Čas výuky: 9:00-15:30

Učební materiály:

Gramatika: odpovídající úrovni C1

Témata: odpovídající úrovni C1

Cena: 9.490 Kč

Cena pro studenta: 8.490 Kč