Název kurzu: Angličtina pro teenagery ve věku 12-17 let (EN011)

Zkratka: EN 011, EN 011/2

Název kurzu:  Angličtina pro teenagery ve věku 12-17 let

Obsah kurzu: Na úrovni odpovídající věku a znalostí si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Zábavně vzdělávací program v rámci odpoledního bloku integruje výtvarné, hudební, sportovní a poznávací aktivity s prvky angličtiny, účastníci ve spolupráci s rodilými mluvčími z programu TEFL pracují na projektu na dané téma. Studenti jsou rozděleni do tříd dle dosažené jazykové úrovně.

Cíl kurzu: Účastník porozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k různým oblastem života (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Bude schopen komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Výuka je organizována v tematických celcích odpovídající zájmům studentů.

 

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 66 hodin výuky (včetně volnočasových aktivit v AJ)

Termín výuky: 17.-21.7. 2023, 24. – 28.7. 2023

Kurz lze navštěvovat v případě zájmu po oba dva týdny, program se nebude opakovat.

Čas výuky: po – čt 9:00-15:30, pá 9:00-13:00

Cena – jeden týden: 3.890 Kč 

Cena – dva týdny: 6.390 Kč