Název kurzu: Angličtina pro žáky ve věku 12-15 let (A2-B1), dvoutýdenní celodenní kurz (EN19)

Zkratka: EN 019

Název kurzu:  Angličtina pro žáky ve věku 12-15 let (A2-B1), dvoutýdenní celodenní kurz

Obsah kurzu: Na úrovni odpovídající A2-B1si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Zábavně vzdělávací program v rámci odpoledního bloku integruje výtvarné, hudební, sportovní a poznávací aktivity s prvky angličtiny, účastníci ve spolupráci s rodilími mluvčími z programu TEFL pracují na projektu na dané téma. Studenti jsou rozděleni do tříd po absolvování rozřazovacích testů.

Cíl kurzu: Účastník porozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k různým oblastem života (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Bude schopen komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Výuka je organizována v tematických celcích odpovídající zájmům studentů.

 

Minimální vstupní úroveň: A2

Poznámka:

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 66 hodin výuky (včetně volnočasových aktivit v AJ)

Termín výuky: 18.7.-29.7. 2022

Čas výuky: po – čt 9:00-15:30, pá 9:00-13:00

Učební materiály:

Gramatika: odpovídající úrovni A2/B1

Témata: odpovídající úrovni A2/B1

Cena: 6.390 Kč