Název kurzu: Angličtina – stř.pokročilí – vyšší středně pokročilí (B1 – B2) – odpolední dvoutýdenní kurz (EN06)

Zkratka: EN 06

Název kurzu:  Angličtina – stř.pokročilí – vyšší středně pokročilí (B1 – B2) – odpolední dvoutýdenní kurz

Obsah kurzu: Na úrovni odpovídající B1-B2 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Účastník bude mít příležitost aktivního rozvoje komunikačních dovedností prostřednictvím výuky zaměřené na mluvení a poslech.

Cíl kurzu: Jazykový kurz bude upevňovat a rozvíjet jazykové prostředky a kompetence účastníků na úrovni B1-B2. Účastníci si osvojí slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života, gramatické prostředky na dané úrovni. Budou rozumět hlavním myšlenkám autentických textů s konkrétními i abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Účastníci budou schopni diskutovat o složitějších tématech, řešit problémy v obtížnějších situacích při cestování nebo při pracovních záležitostech. Dokáží se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách.

Minimální vstupní úroveň: B1

Poznámka:

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 30

Termín výuky: 8.7.-19.7. 2024

Čas výuky: 16:00-18:25

 

 Cena: 3990 Kč