Název kurzu: Angličtina – středně pokročilí (B1) – třítýdenní celodenní kurz (EN02)

Zkratka: EN 02

Název kurzu:  Angličtina – středně pokročilí (B1) – třítýdenní celodenní kurz

Obsah kurzu: Na úrovni odpovídající B1 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Výuka je každý den rozdělená do tří 90min bloků a jednoho 45min bloku. První blok se zaměřuje na gramatiku, druhý blok na slovní zásobu a třetí blok na praktický jazyk a konverzaci. Během 45min bloku probíhá výuka s rodilými mluvčími z programu TEFL, kteří tento kurz na MLJS v této době absolvují. Studenti jsou rozděleni do tříd po absolvování rozřazovacích testů.

 

Cíl kurzu: Jazykový kurz bude upevňovat a rozvíjet jazykové prostředky a kompetence účastníků na úrovni B1. Účastníci si osvojí slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života, gramatické prostředky na dané úrovni. Budou schopni pojmenovat většinu základních věcí a pocitů v každodenním životě, to včetně základních abstraktních výrazů. Budou si umět poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Budou schopni se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života. Naučí se vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Kurz je intenzivní, ale krátkodobý, slouží k upevnění úrovně B1.

 

Minimální vstupní úroveň: B1

Poznámka:

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 99

Termín výuky: 11.7.-29.7. 2022

Čas výuky: 9:00-15:30

Učební materiály:

Gramatika: odpovídající úrovni B1

Témata: odpovídající úrovni B1

 Cena: 9.490 Kč

 Cena pro studenta: 8.490 Kč