Název kurzu: Čeština – středně pokročilí (B1) – celodenní (CZ03)

Zkratka: CZ 03

Název kurzu: Čeština – středně pokročilí (B1) – celodenní

Obsah kurzu: Účastníci kurzu rozvíjejí komunikační dovednosti v rámci úrovně B1. Seznámí se se zajímavými texty adaptované české literatury, budou procvičovat vyjadřování názorů na různá témata a osvojí si vybrané gramatické jevy. Důraz je kladen na rozvíjení produktivních dovedností, především mluvení. Výuka je přizpůsobena úrovni a zájmům studentů.

Cíl kurzu: Úspěšný absolvent rozumí informacím o důvěrně známých věcech, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase apod., pokud jsou vyjádřeny zřetelným standardním způsobem. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, kde se česky mluví. Umí vytvořit jednoduchý souvislý text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat zážitky a události a stručně vysvětlit své názory a plány.

 

Minimální vstupní úroveň: A2

Poznámka: max. 15 studentů ve třídě

Lektor:

Počet vyučovacích hodin: 99 hodin kontaktní výuky

+ 40 hodin samostudia

+ 25 hodin příprava na testy a prezentace v cizím jazyce

+ 25 hodin konverzace v rámci doprovodného programu MLJŠ

Termín výuky: 10. 7. – 28. 7. 2023

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály: Kořánová, I.: Česká čítanka (primární);

Holá, L.: Česky krok za krokem 2; Boccou Kestřánková, M., Kopicová, K., Šnaidaufová, G.: Čeština pro cizince B1; adaptovaná česká próza; vlastní materiál

Gramatika: Modální slovesa, adjektiva vlastností, slovesa pohybu, negace, problematika vidu, slovesné prefixy, spojky.

 

Témata: Domácí zvířata, životní styl, naše sny a vzpomínky, životní prostředí, kultura, zvyky a pověry.

 

Cena: 10.990 Kč