Název kurzu: Čeština – středně pokročilí (B1) – celodenní (CZ03)

Zkratka: CZ 03

Název kurzu: Čeština – středně pokročilí (B1) – celodenní

Obsah kurzu: Účastníci kurzu rozvíjejí komunikační dovednosti v rámci úrovně B1. Budou procvičovat vyjadřování názorů na různá témata a osvojí si vybrané gramatické jevy. Důraz je kladen na rozvíjení produktivních dovedností, především mluvení. Výuka je přizpůsobena úrovni a zájmům studentů.

Cíl kurzu: Úspěšný absolvent rozumí informacím o známých věcech, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase, na ulici apod. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Umí vytvořit jednoduchý souvislý text o tématech, která dobře zná, dokáže napsat zprávu či e-mail. Dokáže popsat zážitky a události a stručně vysvětlit své názory a plány.

 

Minimální vstupní úroveň: A2

Poznámka: max. 15 studentů ve třídě

Lektor: kvalifikovaní čeští lektoři – rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 99 hodin kontaktní výuky

+ 40 hodin samostudia

+ 25 hodin příprava na testy a prezentace v cizím jazyce

+ 25 hodin konverzace v rámci doprovodného programu MLJŠ

Termín výuky: 8. 7. – 26. 7. 2024

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály:

základní (v ceně kurzu): 

NEKOVÁŘOVÁ, A.: Čeština pro život 1 15 moderních konverzačních témat

další:

HOLÁ, L.: Česky krok za krokem 2

vlastní materiály lektorů

Gramatika: Skloňování jmen, modální slovesa, slovesa pohybu, problematika vidu, slovesné prefixy, pořádek slov ve větě.

Témata: Cestování a doprava, zdraví a životní styl, móda, bydlení a zaměstnání.

 

Cena: 10.990 Kč