Název kurzu: Čeština – začátečníci (A1) – celodenní (CZ01)

Zkratka: CZ 01

Název kurzu: Čeština – začátečníci (A1) – celodenní

Obsah kurzu: Účastníci kurzu se seznámí se základy českého jazyka. Naučí se jednoduché komunikaci: zvládnou používat nejdůležitější zdvořilostní fráze, každodenní výrazy a osvojí si primární gramatické jevy. Důraz je kladen na rozvíjení produktivních dovedností, především mluvení.

Cíl kurzu:

Absolvent kurzu rozumí základním každodenním frázím a umí tyto fráze sám používat. Umí se představit a klást velmi jednoduché otázky, umí se zeptat na cestu, nakoupit si v obchodě nebo si objednat jídlo v restauraci. Nedílnou součástí výuky je také představení české kultury, historie a aspektů života v České republice. 

Pro studenty češtiny je každoročně připravován i doprovodný program, během kterého se seznámí nejen se studenty češtiny z jiných kurzů, ale i s českými studenty a učiteli. 

Minimální vstupní úroveň: není požadována

Poznámka: max. 15 studentů ve třídě

Lektor: kvalifikovaní čeští lektoři – rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 99 hodin kontaktní výuky

+ 40 hodin samostudia

+ 25 hodin příprava na testy a prezentace v cizím jazyce

+ 25 hodin konverzace v rámci doprovodného programu MLJŠ

Termín výuky: 8. 7. – 26. 7. 2024

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály: základní (v ceně kurzu): 

HOLÁ, Lída a Pavla BOŘILOVÁ. Čeština expres 1

další: HOLÁ, L.: Česky krok za krokem 1 

HOLÁ, L.: Čeština expres Start

CVEJNOVÁ, Jitka. Česky, prosím I. 

vlastní materiály lektorů

Gramatika: Sloveso „být“, přítomný čas, nepravidelná slovesa, jmenné rody, číslovky, nominativ a akuzativ singuláru, minulý čas.

Témata: Seznamování, orientace ve městě, v restauraci, rodina, časové výrazy, slavní Češi.

 

Cena: 10.990 Kč