Název kurzu: Čeština – začátečníci (A1) – celodenní (CZ01)

Zkratka: CZ 01

Název kurzu: Čeština – začátečníci (A1) – celodenní

Obsah kurzu: Účastníci kurzu se seznámí se základy českého jazyka. Naučí se jednoduché komunikaci v jazyce: zvládne používat nejdůležitější zdvořilostní fráze, každodenní výrazy a osvojí si primární gramatické jevy. Důraz je kladen na rozvíjení produktivních dovedností, především mluvení. Výuka je přizpůsobena úrovni a zájmům studentů.

Cíl kurzu: Absolvent kurzu rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí se představit a klást velmi jednoduché otázky, týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí velmi jednoduše odpovídat, a to v rámci používání prézentu.

Vedlejším efektem akce je vytvoření mezinárodního a mezikulturního prostředí navázáním kontaktů českých studentů/lektorů a studentů/lektorů z jiných zemí a jiných kontinentů a rovněž i podpora poznávání české kultury, prezentace země a regionu, města Plzně a Západočeské univerzity v Plzni.

 

Minimální vstupní úroveň:

Poznámka: max. 15 studentů ve třídě

Lektor:

Počet vyučovacích hodin: 99 hodin kontaktní výuky

+ 40 hodin samostudia

+ 25 hodin příprava na testy a prezentace v cizím jazyce

+ 25 hodin konverzace v rámci doprovodného programu MLJŠ

Termín výuky: 10. 7. – 28. 7. 2023

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály: Holá, L.: Čeština expres 1 (primární);

Holá, L.: Česky krok za krokem 1; Adamovičová, A., Ivanovová, D.: Basic Czech I.;      Kestřánková, M. B.: Čeština pro cizince A1 a A2: učebnice a cvičebnice; vlastní materiály

Gramatika: Verbum „být“, konjugace sloves v prézentu, pronomina, adjektiva, nominativ singuláru, akuzativ singuláru, číslovky.

Témata: Seznamování, orientace ve městě, v restauraci, rodina, schůzka, slavní Češi.

 

Cena: 10.990 Kč