Název kurzu: Ruština – mírně pokročilí (A2-B1) – týdenní intenzivní kurz (RU02)

Zkratka: RU 02

Název kurzu: Ruština – mírně pokročilí (A2-B1) – týdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu: Lexikální a gramatická látka vychází z běžných dialogů každodenního života – škola, cestování, městská doprava, záliby a zájmy, nakupování. V průběhu kurzu se rozvíjejí komunikativní schopnosti a dovednosti v pokročilejších lexikálně-konverzačních tématech. Výuka bude doplněna četbou jednoduchých adaptovaných textů a prací s textem. Poslech a sledování TV, videa. Výuka bude přizpůsobena úrovni a zájmům studentů.

Cíl kurzu: Účastník porozumí hlavním bodům spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Bude schopen si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout v cizojazyčné komunikaci. Napíše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Bude schopen popsat zážitky a události a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Minimální vstupní úroveň: Kurz je určen pro zájemce (studenty i zájemce z firem a široké veřejnosti) se základní znalostí ruského jazyka, kteří ovládají azbuku (v tištěné i psané variantě) a jsou schopni číst a porozumět jednoduchým textům v ruštině. Kurz je možný volit jako přípravu a prohlubování učiva pro potřeby složení maturitní zkoušky z ruštiny.

Lektor: Mgr. Vlasta Klausová

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 15.7.-19.7.2024

Čas výuky: 9:00 – 15:30

Učební materiály: Jelínek Stanislav a kol.: Raduga po novomu 1. Fraus, Plzeň, 2007.

Jelínek Stanislav. Raduga po novomu 2. Fraus, Plzeň, 2008.
Golovatina, Varvara; Klausová, Vlasta: Cvičebnice ruského jazyka. Plzeň, 2013.
Nekolová, Věra; Camutaliová, Irena; Vasiljeva-Lešková, Alena. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 1. Praha : LEDA, 2002.
Čára, Vladimír; Balcar, Milan,; Ladmanová, Jarmila. Ruská mluvnice pro střední školy. Praha : SPN, 1996.
Horvátová M. Ruská konverzace, Praha 2004
Fozikoš A. Reálie rusky mluvících zemí, Plzeň         

Gramatika: Časování sloves, slovesa se změnou kmenové souhlásky. Osobní, přivlastňovací zájmena. Skloňování podstatných a přídavných jmen. Užití základních a řadových číslovek.

Témata: Vztahy v rodině, zájmy a záliby, profese a studium. Seznamte se! Oslovení a pozdravy. Ruská jména. Seznámení a pravidla oslovení.
Mluvíte rusky? Znalost cizích jazyků. Kolik je komu let? Kde bydlíte? Na návštěvě v ruské rodině. Naše rodina. Povolání. Nakupování – proces, zboží.

Cena: 4390 Kč

Cena pro studenta: 3890 Kč