Název kurzu: Ruština pro firemní praxi (B1-B2) – odpolední kurz (RU05)

Zkratka: RU 05, RU 06, RU 07

Název kurzu: Ruština pro firemní praxi (B1-B2) – odpolední kurz

Obsah kurzu: Kurz je určen pro studenty a zástupce firem, kteří vyjíždějí na stáž, konferenci nebo pracovní jednání (pobyt) do Ruska a též pro jednání ve firmě s ruskojazyčným managementem. Cílem kurzu je upevnit znalosti ruštiny v oblasti firemní komunikace; zlepšit řečové dovednosti v rámci komunikace uvnitř i vně firmy; vést obchodní jednání; telefonáty; porozumět firemní korespondenci; prohlubovat a rozšiřovat kompetence v obchodním jednání; samostatně použít ruštinu v praxi. Četba odborných adaptovaných textů a práce s textem. Poslech.

Cíl kurzu: Absolvent dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitějších textů týkajících se konkrétních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru plynule a spontánně, může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Měl by být schopen vyjádřit se plynule i ke složitějším otázkám, diskutovat a obhajovat své názory, lépe rozumět mluvenému i psanému textu.

 Minimální vstupní úroveň: Kurz je určen studentům a zástupcům firem, kteří si chtějí prohloubit základní znalosti ruštiny a mají úroveň znalosti ruštiny alespoň A2.

Poznámka:

Lektor: Mgr. Vlasta Klausová

Počet vyučovacích hodin: 20 + 10 samostatná příprava

Termín výuky: 11.7.-15.7. 2022, 18.7.-22.7.2022, 25.-29.7.2022

Čas výuky: 16:00 – 19:15

Učební materiály:

L.V.Kotane:Russian for Business communications (B1,B2). Русский язык для делового общения. Zlatoust. 2014

Golovatina, Varvara; Klausová, Vlasta: Cvičebnice ruského jazyka. Plzeň, 2013

Nekolová, Věra; Camutaliová, Irena; Vasiljeva-Lešková, Alena: Ruština nejen pro samouky.

Balcar, Milan; Ruská gramatika v kostce. Leda, Praha 2014

Mrověcová, Ljuba. Obchodní ruština. Brno, 2007.

Anfilov, Mark; Hutarová, Marcela. Dialogy obchodního jednání v ruštině. Praha. Vysoká škola ekonomická, 1999.

Hutarová, Marcela. Obchodní korespondence v ruštině. Praha. Vysoká škola ekonomická, 1995.

Účastníci mají po dobu kurzu zapůjčené učební materiály a pracují s nakopírovanými materiály                        

Gramatika: mluvnická témata, která vyžaduje probírané téma – časování sloves, výběrově odlišné slovesné vazby, skloňování podstatných i přídavných jmen (pravidelné, nepravidelné), základní a řadové číslovky (vyjadřování času a data).

Témata: struktur a představení firmy (společnosti), obchodní kontakty, diskuse, telefonická i elektronická komunikace, obchodní nabídka (prezentace), objednávka, vyřízení zakázky, služební cesta, výstava, veletrh.

Metodika: komunikativně orientovaná metoda směřující k cílové kompetenci, individuální a skupinová práce, dialogy, prezentace, simulace firemního jednání.

Účastníci mají po dobu kurzu zapůjčené učební materiály a pracují též s nakopírovanými materiály

 Cena: 2.190 Kč