Název kurzu: Ruština – středně pokročilí (B1) – týdenní intenzivní kurz (RU03)

Zkratka: RU 03

Název kurzu: Ruština – středně pokročilí (B1) – týdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu: Rozvíjení komunikativních schopností a dovedností v lexikálně-konverzačních tématech. V průběhu kurzu se dále rozvíjejí komunikativní schopnosti a dovednosti v pokročilejších lexikálně-konverzačních tématech. Výuka bude doplněna četbou jednoduchých adaptovaných textů a prací s textem. Poslech a sledování TV, videa. Výuka bude přizpůsobena úrovni a zájmům studentů.

Cíl kurzu: Účastník porozumí spisovné řeči. Bude schopen si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout v cizojazyčné komunikaci. Umí konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími.

Minimální vstupní úroveň: Kurz je určen pro studenty i zájemce z firem a široké veřejnosti se znalostí ruského jazyka na úrovni A2/B1. Kurz je možný volit jako přípravu a prohlubování učiva pro potřeby složení maturitní zkoušky z ruštiny.

Poznámka:

Lektor: Mgr. Vlasta Klausová

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 25.7.-29.7.2022

Čas výuky: 9:00 – 15:30

Učební materiály: Jelínek Stanislav. Raduga po novomu 2. Fraus, Plzeň, 2008.
Golovatina, Varvara; Klausová, Vlasta: Cvičebnice ruského jazyka. Plzeň, 2013.
Nekolová, Věra; Camutaliová, Irena; Vasiljeva-Lešková, Alena. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 1. Praha : LEDA, 2002.
Čára, Vladimír; Balcar, Milan,; Ladmanová, Jarmila. Ruská mluvnice pro střední školy. Praha : SPN, 1996.
Horvátová M. Ruská konverzace, Praha 2004
Fozikoš A. Reálie rusky mluvících zemí, Plzeň         

Gramatika: Časování sloves. Užití základních a řadových číslovek. Slovesa – minulý čas, slovesa pohybu. Řadové číslovky. Mluvnice – skloňování tázacích zájmen, podstatných jmen, přídavná jména.

Témata: Škola – vyučování. Ve škole. Vyjádření data. Měsíce. Minulý čas.
Vyučování, úkoly, příprava na vyučování. Školní budova.
Systém školství u nás a v Rusku. Cestování, městská doprava. Jak se tam dostanu? Orientace ve městě, Praha, metro, ulice – popis cesty.  V nákupním centru. Obchody ve městě, sortiment zboží. Vliv reklamy, letáků o zboží, způsoby nakupování. Situační rozhovory v obchodě.

Cena: 4.390 Kč

Cena pro studenta: 3.890 Kč